Septičke jame od plastike su horizontalni plastični rezervoari koji se ukopavaju u zemlju. Nastaju spiralnim namotavanjem polietilena visoke gustine PEHD (TR-144). Idealno su rešenje za privatne kuće, hotele, vikendice, pa čak i cela naselja.

Septičke jame od plastike u novije vreme zamenjuju skupa i komplikovana rešenja u vidu betonskih septičkih jama. Dobra svojstva materijala doprinose da i prilikom pomeranja tla, ne dovodi do oštećenja septičke jame.

Sve septičke jame od plastike poseduju revizioni otvor, koji im omogućava pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i lako održavanje. Zbog mogućnosti spajanja na licu mesta, lakog transporta i montaže, otvara se mogućnost postavljanja kompletnog cevovoda. Septičke jame se izrađuju prema Vašem zahtevu, sa dodatnim elementima i prohtevima.

Dimenzije septičkih jama od plastike

ZAPREMINA U LITRAMA PREČNIK D (Ø MM) DUŽINA L (MM)
500 800 1.000
1.000 1.000 1.270
1.500 1.000 1.950
2.000 1.000 2.600
3.000 1.200 2.700
4.000 1.200 3.700
5.000 1.200 4.500
1.600 2.500
6.000 1.200 5.400
1.600 3.000
7.000 1.600 3.500
8.000 1.600 4.000
10.000 1.600 5.000
2.000 3.200
12.000 1.600 6.000
2.000 3.840
15.000 2.000 4.800
20.000 2.000 6.400
2.400 4.500
30.000 2.000 9.600
2.400 6.800
40.000 2.000 12.800
2.400 8.800

Prednosti septičkih jama od plastike

Septičke jame se izrađuju u dve varijante, kao protočne septičke jame i neprotočne septičke jame a njihova prednost u odnosu na druge materijale je u tome što su:

  • Vodonepropusne

  • Lagane i jednostavne za postavljanje

  • Abrazivno i korozivno otporne

  • Ne zagađuju životnu sredinu

  • Postojane su na ekstremne temperature (-30°c + 60°c)

  • Materijal je izuzetno postojan na pomeranje tla