temabo logo

Plastični ventilacioni kanali

Plastični ventilacioni kanali se izrađuju od polietilena visoke gustine PEHD (TR-144) u kombinaciji sa polipropilenom PP. Zbog izuzetnih karakteristika materijala u sve većoj meri menjaju limene ili pocinkovane kanale.

Plastični ventilacioni kanali su termostabilni, nisu podložni koroziranju niti uticaju abrazivnih sredstava, otporni su na većinu hemikalija, a glatka unutrašnjost im omogućava nesmetani protok zrnastih (praškastih) materija.

Prema tehničkom nacrtu kupca, postoji mogućnost izrade kolena, redukovanja prečnika cevi sa većih na manji i obrnuto, različitih vrsta ventila, klapni, odušaka ili pregrada. Za svaki Vaš idejni nacrt mi nudimo praktično rešenje. Postoji i mogućnost montiranja samog ventilacionog kanala na licu mesta.

Copyright © 2020 Temabo. d.o.o.
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram