Pored standardne metode spiralnog namotavanja plastičnih rezervoara ili kaca, cilindričnog oblika, bavimo se i proizvodnjom pravougaonih rezervoara (kada). One se izrađuju od ravnih ploča(pločevine), takođe proizvedene od polietilena visoke gustine HDPE. Njihova najčešća upotreba je u vidu kada za galvanizaciju i skaladištenje agresivnih kiseline ili kao sigurnosna paleta za sakupljanje opasnih kiselina ili hemikalija. Kao i svi naši proizvodi, rade se prema Vašem zahtevu.