Plastične kace

za pijaću vodu, tehničku vodu, fermentaciju voća, hemikalije

Detaljnije

Horizontalni plastični rezervoari

cisterne za tehničku, pijaću vodu, hemikalije, naftu, gorivo

Detaljnije

Vertikalni plastični rezervoari

plastični rezervoari za tehničku, pijaću vodu, navodnjavanje, hemikalije

Detaljnije

Septičke jame od plastike

Detaljnije

Plastični ventilacioni kanali

sistemi za otprašivanje

Detaljnije

Plastični pontoni

pontoni za splavove, katamarani, marine, ribnjake

Detaljnije

Pravougaone kade

kade za galvanizaciju

Detaljnije

Specijalni oblici

Detaljnije

Plastične tankvane

Detaljnije