temabo logo

Plastični rezervoari - cisterne za vodu

Horizontalni plastični rezervoari

Plastični rezervoaricisterne za vodu, nastaju preradom polietilena visoke gustine PEHD i polipropilena PP, metodom spiralnog namotavanja, a dodatna tehnologija u njihovoj izradi je ekstruzivno zavarivanje plastike. Horizontalni plastični rezervoari (cisterne), zbog svojih tehničkih karakteristika se ukopavaju u zemlju (prema priloženom upustvu). Ukoliko se sama cisterna ne ukopava, neophodno je da bude obezbeđena uz pomoć lega.

Karakteristike horizontalnih plastičnih rezervoara (cisterni)

Horizontalni plastični rezervoari zbog svojih dobrih dinamičkih svojstava, kao i lakog načina montiranja i upotrebe, zamenjuju betonske zidane rezervoare ili metalne rezervoare za transport. Izrađuju se u dve varijante, ukopavajući horizontalni rezervoari i nadzemni horizontalni rezervoari, (u zavisnosti od namene i zahteva kupca). Zbog povoljne cene, lake ugradenje, transporta i održavanja, sve veći broj industrijskih preduzeća, vikendica, škola, hotela, se opredeljuje na njihovo korišćenje. Neke od njihovih osnovnih karakteristika su:

 • materijal od kojeg se irađuju horizontalni plastični rezervoari je otporan na UV zračenje, i postojan na ekstremne temperature (-30°c do + 60°c)
 • tehničke karakteristike cisterne doprinose njenoj dugovečnosti (materijal gubi 5% na 50 godina)
 • lake su za ugradnju i za održavanje
 • nisu podložne koroziranju, ne odaju niti primaju miris ili boju
 • cisterne su zdravstveno ispitane, tako da je u njima moguće skladištiti pijaću vodu
 • horizontalne plastične rezervoare je moguće uraditi u različitim dimenzijama i bojama
 • mogućnost ugradnje dodatnih elemenata radi još lakše upotrebe.

Dodatni elementi za horizontalne plastične rezervoare

Horizontalni plastični rezervoari - cisterne se izrađuju prema zahtevu kupca. Na njih je moguće ugraditi veliki broj dodatnih elemenata u vidu priključaka, ventila, odvoda, dovoda, preliva, nivokaza, penjalica … Trudimo se da svaku vašu ideju pretvorimo u gotov proizvod.

ZAPREMINA U LITRAMA PREČNIK D (Ø MM) DUŽINA L (MM)
500 800 1.000
1.000 1.000 1.270
1.500 1.000 1.950
2.000 1.000 2.600
3.000 1.200 2.700
4.000 1.200 3.700
5.000 1.200 4.500
1.600 2.500
6.000 1.200 5.400
1.600 3.000
7.000 1.600 3.500
8.000 1.600 4.000
10.000 1.600 5.000
2.000 3.200
12.000 1.600 6.000
2.000 3.840
15.000 2.000 4.800
20.000 2.000 6.400
2.400 4.500
30.000 2.000 9.600
2.400 6.800
40.000 2.000 12.800
2.400 8.800

Upotreba horizontalnih plastičnih rezervoara

Cisterne – horizontalni plastični rezervoari se koriste kao:

 • rezervoari za skadištenje vode (tehničke i pijaće) - cisterne za vodu
 • rezervoari za skladištenje nafte, lož ulja, goriva
 • rezervoari za skladištenje otpadnih voda
 • rezervoari za fermentaciju voća
 • rezervoari za skladištenje praškastih,zrnastih rausutih materija
horizontalni plasticni rezervoar skica

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari firme TEMABO d.o.o su izrađeni od polietilena visoke gustine PEHD (TR-144), metodom spiralnog namotavanja. Tehničke karakteristike materija doprinose da vertikalni rezervoari su pravo rešenje za skladištenje ili transport tečnosti (rezervoari - cisterne za vodu), hemikalija, goriva, praškastih (rasutih) materija. Vertikalni rezervoari se izrađuju u dimenzijama od 250 l do 50.000 l.

Tehničke specifikacije i dodatni elementi vertikalnih plastičnih rezervoara

Vertikalni plastični rezervoari se mogu ukopavati u zemlju ili im je neophodno obezbediti ravnu podlogu sa odgovarajućim legama. Ukoliko se ukopavaju, neophodno je pridržavati se priloženog upustva. Kao i svi naši proizvodi, tako i vertikalni plastični rezervoari su otporni na UV zračenje, nisu podložni koroziranju, ne primaju niti odaju miris ili boju materije koja se nalazi u njima, trpe ekstremne temperature (-30°c do +60°c) i mogu se izrađivati u najrazličitijim bojama i dimenzijama. Veoma su praktični za korišćenje u poljoprivredi, industriji, transportu materija …

Vertikalni plastični rezervoari zbog svoje široke primene, poseduju širok dijapazon dodatne opreme, radi njihove lakše upotrebe. Prema Vašem zahtevu postoji mogućnost ugradnje priključaka, nivokaza, ventila, odbojnika, prirubnica, mešača, penjalica.

ZAPREMINA U LITRIMAPREČNK D (Ø mm)VISINA H (mm)
250600900
5008001.000
1.0001.0001.267
1.5001.2001.330
2.0001.3001.510
2.5001.4001.650
3.0001.6001.500
4.0001.6002.000
5.0001.6002.500
5.0002.0001.600
6.0001.6003.000
7.0002.0002.230
8.0002.0002.550
10.0002.0003.190
12.0002.0003.800
15.0002.0004.800
15.0002.4003.220
20.0002.4004.500

Upotreba vertikalnih plastičnih rezervoara

Vertikalni plastični rezervoari se koriste kao:

 • Rezervoari za skladištenje praškastih (rasutih) materija
 • Rezervoari za vodu (tehničku i pijaću)
 • Rezervoari za goriva, naftu, lož ulje
 • Rezervoari za hemikalije
 • Rezervoari za preradu otpadnih voda
horizontalni plasticni rezervoar skica

Ukoliko ste zainteresovani za plastične rezervoare ili bilo koji od naših proizvoda kao što su plasticne kace ili plastični pontoni budite slobodni da nas kontaktirate ili pogledajte stranicu sa našim proizvodima

Copyright © 2020 Temabo. d.o.o.
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram