U 21. veku, misleći na životnu sredinu, davno prevaziđena metalna burad, zamenjuju plastični pontoni. Takođe se izrađuju od polietilena visoke gustine PEHD (TR-144) i polipropilena PP metodom spiralnog namotavanja. Uz pravu ideju i malo truda može se napraviti prava mala oaza mira na vodi.

Svaki ponton poseduje pregradne komore i ventil priključak koji služi kao odušak. Komore se mogu ispuniti polistirenskom penom, koja će zadržati ili u potpunosti sprečiti ulazak vode prilikom mehaničkog oštećenja. Prema Vašem zahtevu ugrađuju se i plastični nosači konstrukcije koja je predviđena da se oslanja na sam ponton. Pontoni se isključivo izrađuju prema zahtevu kupca, u zavisnosti od njihove namene (ploveći , stabilni, marine).

Plastični pontoni – tabela nosivosti

Prečnik pontona Nosivost (potapanje 50%)
Ø 500 mm 98 kg/m
Ø 600 mm 140 kg/m
Ø 800 mm 250 kg/m
Ø 1.000 mm 390 kg/m
Ø 1.200 mm 565 kg/m
Ø 1.300 mm 660 kg/m
Ø 1.600 mm 1.000 kg/m

Prednosti plastičnih pontona

  • Plastični pontoni su otporni na UV zrake, trpe ekstremne temperature -30°c + 60°c

  • Otporni na udarce, ne ostaju vidljivi tragovi po njima

  • Vizuelno dopadljivi, stabilni su za plovidbu

  • Ekološki ispitani (ne zagađuju životnu sredinu)

  • Laki za montiranje

  • Plastični pontoni su dugovečno rešenje (materijal gubi 5% svojih svojstava na 50 godina)

  • Plastični pontoni imaju dobru nosivost

Uz pomoć pontona (plastične cevi Ø300 ili Ø400 mm), moguće je napraviti i mini ribnjake. Ribnjaci su zaronjeni u vodu i služe skladištejne ribe u manjim koliličinama.